Kontrola kotevního plánu

Nejste si jisti, jestli kotevní plán poskytnutý dodavatelem odpovídá požadavkům Stavebního zákona? Váháte, jestli se na něj lze spolehnout?

Posouzení kotevního plánu ZDARMA

Posouzení je ve formě vyjádření, zda kotevní plán odpovídá Stavebnímu zákonu, platným normám a předpisům. V případě zájmu lze vypracovat i expertní posouzení s podrobným zdůvodněním případných nedostatků a nový kotevní plán pro danou stavbu, jenž by odpovídal normám.
VĚŘIT JE DOBRÉ - VĚDĚT JE LEPŠÍ. NERISKUJTE ŽE BUDE VAŠE PRÁCE NEBO INVESTICE ZMAŘENA NEZODPOVĚDNOSTÍ JINÝCH!


Některé vady na střechách

  • Kotvy příliš u okraje fólie, nerovnosti a velké spáry v tepelné izolaci ...
  • Schází kotvení ve svislé části atiky
  • Scházejí okrajové řady kotev a patní profil ...
  • Nedostatečné kotvení v ploše, nedostatečně stabilizovaná tepelná izolace

Předmět činnosti

Hlavním oborem mých aktivit je poradenská a expertní činnost, dotýkající se zejména problematiky kotvení pružných hydroizolačních povlaků střech (kotevní plány střech) a kotvení prvků lehké prefabrikace (trapézových profilů, stěnových kazet a sendvičových panelů).

Schéma zatížení střechy

Statické výpočty kotvení proti působení zatížení větrem a kotevní plány střech se musí provádět podle požadavků ČSN, ustanovení Stavebního zákona, podle požadavků projektantů (uvádí to často v projektové dokumentaci), výrobců hydroizolačních materiálů a prvků opláštění (uvádí se v Osvědčeních nebo Prohlášeních o vlastnostech a aplikačních předpisech), výrobců kotevních materiálů (uvádí se v Pokynech k aplikaci), podle pokynů investorů (zahraničních i tuzemských), pojišťoven (uvádí se často v pojistných smlouvách).


Odborným provedením výpočtu podle ČSN EN 1991-1-4 získáte jistotu bezproblémového předání díla objednateli v souladu s platnými normami, jistotu správného kotvení s optimalizovaným počtem nutných kotevních prostředků, popř. i možnost úspor v počtu kotev a tím i vyšší konkurenceschopnost.

Poznámka: Někteří dodavatelé nabízejí jako bezplatnou službu vypracování kotevního plánu střechy. Pokud je tento výpočet proveden podle staré ČSN, DIN nebo jiné, než platné, normy, není v souladu s českým právním řádem a neměl by být proto použit jako součást realizační nebo projektové dokumentace! V případě havárie potom zodpovědnost včetně možného regresu ze strany pojišťovny padá z větší části na bedra toho, kdo takto zpracovaný podklad použil.


Odpovědi na některé často se opakující dotazy naleznete v sekci Poradna.


V Poradně úmyslně ponechávám i staré příspěvky. Je na nich možno sledovat, jak se vyvíjely nejen platné normy ale i problémy těch, kteří se střechařině aktivně věnují. Pro leckoho by to mohlo být poučné...
Pokud se domníváte, že řešení Vašeho dotazu by mohlo zajímat i další veřejnost nebo chcete tyto stránky využít jako zdroj informací pro své zákazníky a obchodní partnery, napište mně ...

Vaše názory mě zajímají - navštivte můj blog !


Mé postřehy z problematiky kotvení, pochyby o některých ustanoveních norem a předpisů, reakce na některé opakující se chyby, které zjišťuji při expertize příčin vad a havárií, se snažím prezentovat na svém blogu. Jedná se hlavně o drobné komentáře a náměty k zamyšlení. Budu velmi rád, pokud se k nastíněným tématům také vyjádříte. Své komentáře můžete vkládat bez nutnosti registrace!

Kotevní plány

Kotevní plány střech, zpracované plně v souladu se Stavebním zákonem a platnými českými resp. slovenskými normami.

Odborné posudky

Posouzení příčin havárií plochých střech vlivem větru, oponentní posudky návrhů kotvení, kontrola před převzetím díla ...

Poradenská činnost

Konzultace a poradenství ve fázi projektu i realizace, optimalizace výběru prvků sestav kotvených střech ...