Pomůcky

Předběžný kotevní plán - verze 2


Nová verze populárního programu pro předběžný (orientační) výpočet kotvení ploché střechy. V multiplatformním provedení, s více možnostmi nastavení a předkalkulací délky svarů. Tato druhá verze navíc generuje okótované schéma oblastí působení sání větru v zadané střeše a upřesňuje výpočet jejich výměry u některých atypických - neobvyklých rozměrů objektů. Programový formulář lze používat v PC, notebooku, tabletu i smartphonu, nezávisle na operačním systému, pokud umí zobrazit a vyplnit formulář ve formátu *.pdf.

Program je zpracován ve variantách:


Výtažné zkoušky


Metodika provádění výtažných zkoušek pro ověření vhodnosti nosné vrstvy (podkladu) mechanicky kotveného střešního pláště a formuláře pro sestavení protokolu o provedení výtažných zkoušek na stavbě a jejich vyhodnocení. Materiál odpovídá zásadám, stanoveným Řídícím pokynem ETAG 006 pro mechanicky kotvené pružné střešní hydroizolační povlaky (MEFAWAME) a jeho výstup je možno použít pro posouzení vhodnosti podkladu ve smyslu platných norem.


Publikační činnost

Kromě přednášek a příspěvků na konferencích, uveřejňovaných zpravidla ve sbornících (Izolace, Střechy, Defekty budov aj.), publikuji i články o mechanicky kotvených střechách v odborném tisku (Stavitel, Střechy-fasády-izolace, Materiály pro stavbu apod.) resp. na specializovaných serverech (TZB-info apod.).
Některé z nich si můžete přečíst online:

Zkušenosti se zpracováním kotevních plánů plochých střech

Přesto, že od okamžiku zrušení „starých“ technických norem pro stanovení zatížení a dimenzování stavebních prvků a konstrukcí uplynuly již takřka dva roky, stále nejsou určité části naší odborné veřejnosti zřejmé všechny dopady plného zavedení systému Eurokódů do oblasti mechanicky kotvených pružných hydroizolačních povlaků střech. Stále poučenější stavební dozory a v neposlední řadě i pojišťovny odmítají převzít popř. pojistit mechanicky kotvené střešní pláště, které nejsou řádně provedeny – tedy i kvalifikovaně a prokazatelně správně kotveny...

Celý článek...


Návrhová odolnost kotevního systému hydroizolačního povlaku mechanicky kotvené střechy

Pro výpočet kotevního plánu mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku střechy (MEFAWAME) je nutno kromě správné hodnoty zatížení sáním větru stanovit odpovídajícím postupem také návrhovou odolnost (dovolené namáhání) použitého kotevního systému...

Celý článek...


Odpovědi na některé často se opakující dotazy naleznete v sekci Poradna.


V Poradně úmyslně ponechávám i staré příspěvky. Je na nich možno sledovat, jak se vyvíjely nejen platné normy ale i problémy těch, kteří se střechařině aktivně věnují. Pro leckoho by to mohlo být poučné...
Pokud se domníváte, že řešení Vašeho dotazu by mohlo zajímat i další veřejnost nebo chcete tyto stránky využít jako zdroj informací pro své zákazníky a obchodní partnery, napište mně ...

Vaše názory mě zajímají - navštivte můj blog !


Mé postřehy z problematiky kotvení, pochyby o některých ustanoveních norem a předpisů, reakce na některé opakující se chyby, které zjišťuji při expertize příčin vad a havárií, se snažím prezentovat na svém blogu. Jedná se hlavně o drobné komentáře a náměty k zamyšlení. Budu velmi rád, pokud se k nastíněným tématům také vyjádříte. Své komentáře můžete vkládat bez nutnosti registrace!

Kotevní plány

Kotevní plány střech, zpracované plně v souladu se Stavebním zákonem a platnými českými resp. slovenskými normami.

Odborné posudky

Posouzení příčin havárií plochých střech vlivem větru, oponentní posudky návrhů kotvení, kontrola před převzetím díla ...

Poradenská činnost

Konzultace a poradenství ve fázi projektu i realizace, optimalizace výběru prvků sestav kotvených střech ...